Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 50948

Sist oppdatert: 2011-11-14 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 145 S (2010-2011), Innst. 48 S (2011-2012)

Beskrivelse: SAS AB - konvertible obligasjonslån

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1513 15. nov 2011 Komiteens tilråding Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)