Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 50947

Sist oppdatert: 2011-11-14 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 143 L (2010-2011), Innst. 51 L (2011-2012), Lovvedtak 7 (2011-2012)

Beskrivelse: Endringar i sjølova (gjennomføring av direktiv 2009/18/EF om gransking av sjøulykker mv.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1516 15. nov 2011 Komiteens tilråding Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
1517 15. nov 2011 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)