Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 50943

Sist oppdatert: 2011-12-04 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 138 L (2010-2011), Innst. 78 L (2011-2012), Lovvedtak 21 (2011-2012)

Beskrivelse: Endringer i utlendingsloven (utvidet adgang til fengsling mv.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1733 5. des 2011 Forslag nr. 1 på vegne av V. Nei 25% (24/96) 75% (72/96) 43% (73/169)
1734 5. des 2011 lov om endringer i utlendingsloven romertall I Ja 99% (87/88) 1% (1/88) 48% (81/169)
1735 5. des 2011 romertall I, øvrige pragrafer og punkter Ja 100% (96/96) 0% (0/96) 43% (73/169)
1736 5. des 2011 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (96/96) 0% (0/96) 43% (73/169)