Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 50942

Sist oppdatert: 2011-11-30 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 137 LS (2010-2011), Innst. 68 L (2011-2012), Lovvedtak 19 (2011-2012)

Beskrivelse: Lov om pågriping og overlevering til og frå Noreg for straffbare forhold på grunnlag av ein arrestordre (arrestordreloven) og om samtykke til inngåing av avtale 28. juni 2006 mellom EU, Island og Noreg om overleveringsprosedyre mellom partane

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1628 1. des 2011 Kapittel 1 til og med 9 Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
1629 1. des 2011 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)