Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 50941

Sist oppdatert: 2011-11-30 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 137 LS (2010-2011), Innst. 67 S (2011-2012)

Beskrivelse: Lov om pågriping og overlevering til og frå Noreg for straffbare forhold på grunnlag av ein arrestordre (arrestordreloven) og om samtykke til inngåing av avtale 28. juni 2006 mellom EU, Island og Noreg om overleveringsprosedyre mellom partane

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1630 1. des 2011 Innstillingens forslag til vedtak. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)