Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 50939

Sist oppdatert: 2011-11-16 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 142 S (2010-2011), Innst. 40 S (2011-2012)

Beskrivelse: Samtykke til at Noreg sluttar seg til reform av styresamansetjing, kvotar og røysterett i IMF

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1525 17. nov 2011 romertallene I, II og III. Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)