Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 50938

Sist oppdatert: 2011-11-09 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 140 S (2010-2011), Innst. 26 S (2011-2012)

Beskrivelse: Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og India, undertegnet i New Delhi 2. februar 2011

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1485 10. nov 2011 Komiteens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)