Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 50937

Sist oppdatert: 2011-11-09 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 139 L (2010-2011), Innst. 28 L (2011-2012), Lovvedtak 3 (2011-2012)

Beskrivelse: Endringer i betalingssystemloven og finansieringsvirksomhetsloven mv. (gjennomføring av EØS-regler som svarer til direktiv 2009/44/EF og direktiv 2009/110/EF)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1486 10. nov 2011 Komiteens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)
1487 10. nov 2011 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)