Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 50935

Sist oppdatert: 2011-11-21 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 133 S (2010-2011), Innst. 20 S (2011-2012)

Beskrivelse: Samtykke til tiltredelse av protokoll av 15. mars 2000 om beredskap, aksjon og samarbeid ved forurensingsuhell med farlige og skadelige stoffer, til konvensjon av 30. november 1990

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1545 22. nov 2011 Komiteens tilråding Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)