Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 50877

Sist oppdatert: 2011-11-09 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 27 (2010-2011), Innst. 37 S (2011-2012)

Beskrivelse: Årsmelding 2010 for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1479 10. nov 2011 Komiteens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)