Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 50876

Sist oppdatert: 2012-02-29 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 132 L (2010-2011), Innst. 163 L (2011-2012), Lovvedtak 40 (2011-2012)

Beskrivelse: Endringer i arbeidsmarkedsloven (krav om politiattest for ansatte i bedrifter som tilbyr tiltaket varig tilrettelagt arbeid)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2037 1. mar 2012 Forslag nr. 1 - 3 på vegne av FrP. Nei 23% (21/93) 77% (72/93) 45% (76/169)
2038 1. mar 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (91/91) 0% (0/91) 46% (78/169)
2039 1. mar 2012 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (91/91) 0% (0/91) 46% (78/169)