Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 50829

Sist oppdatert: 2011-11-09 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:161 L (2010-2011), Innst. 35 L (2011-2012), Lovvedtak 1 (2011-2012)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Martin Kolberg, Per Olaf Lundteigen, Per-Kristian Foss, Hans Olav Syversen, Hallgeir H. Langeland og Trine Skei Grande om opphevelse av § 7 annet ledd i lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen for å sikre Sivilombudsmannen adgang til forvaltningens saksdokumenter, samt enkelte andre rettinger

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1475 10. nov 2011 Komiteens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)
1476 10. nov 2011 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)