Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 50789

Sist oppdatert: 2011-06-16 22:00:00

Status: Behandlet

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: ikke_spesifisert

Henvisning:

Beskrivelse: Forslag fremsatt i Stortingets møte 14. juni 2011 (jf. Innst. 424 L):Stortinget ber regjeringen utrede videre de økonomiske og administrative konsekvensene og raskt komme tilbake til Stortinget med et forslag om rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse for brukere med stort behov innenfor den samme økonomiske rammen som gjelder i dag.

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-06-17 15:23:03.390j 17. jun 2011 Sak nr. 28 forslag fra Ap, SV og Sp Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)