Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 50787

Sist oppdatert: 2011-06-16 22:00:00

Status: Behandlet

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: ikke_spesifisert

Henvisning:

Beskrivelse: Forslag fra stortingsrepresentant Per Arne Olsen på vegne av Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti fremsatt i Stortingets møte 14. juni 2011 (jf. Innst. 424 L):Stortinget ber regjeringen utvide kravet om politiattest slik at det også omfatter personer som skal jobbe med eldre i pleie- og omsorgssektoren, etter modell fra kravet om vandelsattest for personer som jobber i yrker som yter tjenester til barn og psykisk utviklingshemmede.

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-06-17 15:22:26.757n 17. jun 2011 Sak nr. 26 forslag fra FrP og KrF. Nei 31% (32/103) 69% (71/103) 39% (66/169)