Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 50785

Sist oppdatert: 2011-06-16 22:00:00

Status: Behandlet

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: ikke_spesifisert

Henvisning:

Beskrivelse: Forslag fra stortingsrepresentant Per Arne Olsen på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti fremsatt i Stortingets møte 14. juni 2011 (jf. Innst. 424 L):Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å etablere en ordning med eldreombud.

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-06-17 15:21:52.610n 17. jun 2011 Sak nr. 24 forslag fra FrP, H og KrF. Nei 46% (47/103) 54% (56/103) 39% (66/169)