Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 50730

Sist oppdatert: 2012-02-06 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:156 S (2010-2011), Innst. 150 S (2011-2012)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg, Hans Frode Kielland Asmyhr, Åse Michaelsen og Morten Ørsal Johansen om endringer i voldsoffererstatningsloven og opprettelse av en offeromsorg

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1992 7. feb 2012 Forslag nr. 1 på vegne av FrP. Nei 24% (24/100) 76% (76/100) 41% (69/169)
1994 7. feb 2012 Innstillingens tilråding Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)