Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 50689

Sist oppdatert: 2011-12-12 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:9 (2010-2011), Innst. 101 S (2011-2012)

Beskrivelse: Riksrevisjonens undersøkelse av intern kontroll i forsvarssektoren

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1841 13. des 2011 Det voteres over innstillingen. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)