Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 50591

Sist oppdatert: 2011-06-14 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 128 S (2010-2011), Innst. 402 S (2010-2011)

Beskrivelse: Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda mv. frå 1. mai 2011

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-06-15 16:28:36.010j 15. jun 2011 Det voteres alternativt mellom innstillingen Romertall I og II og forslag nr. 1 og 2 fra FrP Ja 77% (78/101) 23% (23/101) 40% (68/169)
2011-06-15 16:28:36.010n 15. jun 2011 Det voteres alternativt mellom innstillingen Romertall I og II og forslag nr. 1 og 2 fra FrP Nei 23% (23/101) 77% (78/101) 40% (68/169)