Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 50483

Sist oppdatert: 2011-11-30 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 125 L (2010-2011), Innst. 66 L (2011-2012), Lovvedtak 18 (2011-2012)

Beskrivelse: Endringar i offentleglova

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1626 1. des 2011 Endringar i offentleglova, romertall I og II Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
1627 1. des 2011 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)