Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 50481

Sist oppdatert: 2011-06-15 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 122 S (2010-2011), Innst. 415 S (2010-2011)

Beskrivelse: Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Macaos Spesielle Administrative Region i Folkerepublikken Kina om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris 29. april 2011

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-06-17 00:48:14.100j 17. jun 2011 Det voteres over innstillingen. Ja 100% (92/92) 0% (0/92) 46% (77/169)