Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 50431

Sist oppdatert: 2011-12-11 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 118 L (2010-2011), Innst. 92 L (2011-2012), Lovvedtak 28 (2011-2012)

Beskrivelse: Endringer i matrikkellova og tinglysingsloven mv.

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1792 12. des 2011 Komiteens tilråding Ja 100% (96/96) 0% (0/96) 43% (73/169)
1793 12. des 2011 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (96/96) 0% (0/96) 43% (73/169)