Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 50429

Sist oppdatert: 2011-06-13 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 117 L (2010-2011), Innst. 431 L (2010-2011), Lovvedtak 73 (2010-2011)

Beskrivelse: Endringer i merverdiavgiftsloven mv. (ny og enkel registererings- og rapporteringsordning for tilbydere som leverer elektroniske tjenester fra utlandet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-06-14 22:48:41.887j 14. jun 2011 Det voteres over innstillingen. Ja 77% (76/99) 23% (23/99) 41% (70/169)
2011-06-14 22:49:26.803j 14. jun 2011 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 76% (76/100) 24% (24/100) 41% (69/169)