Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 50369

Sist oppdatert: 2011-05-30 22:00:00

Status: Behandlet

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: ikke_spesifisert

Henvisning:

Beskrivelse: Forslag fra stortingsrepresentant Gunnar Gundersen på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre fremsatt i Stortingets møte 19. mai 2011 (jf. Innst. 322 L):Stortinget ber regjeringen fremme lovforslag for Stortinget om omdannelse av NUF til aksjeselskap slik at dette blir en enklere prosess enn det regjeringen legger opp til gjennom Prop. 78 L (2010-2011).

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-05-31 16:17:14.397n 31. mai 2011 Det voteres over forslag fra FrP, H, KrF og V fremsatt i Stortingets møte 19. mai 2011. Nei 47% (47/99) 53% (52/99) 41% (70/169)