Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 50343

Sist oppdatert: 2011-06-08 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 113 S (2010-2011), Innst. 398 S (2010-2011)

Beskrivelse: Utbygging og drift av Ekofisk sør og Eldfisk II

Kategorier:
Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-06-09 16:54:34.583n 9. jun 2011 Forslag nr. 1 på vegne av V. Nei 1% (1/98) 99% (97/98) 42% (71/169)
2011-06-09 16:54:52.173j 9. jun 2011 romertallene I og II. Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)