Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 50342

Sist oppdatert: 2011-12-18 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 112 L (2010-2011), Innst. 140 L (2011-2012), Lovvedtak 34 (2011-2012)

Beskrivelse: Endringer i energiloven og i enkelte andre lover

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1930 19. des 2011 Det voteres over innstillingen. Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)
1931 19. des 2011 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)