Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 50324

Sist oppdatert: 2011-05-09 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Stortingets presidentskap

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 318 S (2010-2011)

Beskrivelse: Endringer i Stortingets forretningsorden om den utvidete utenriks- og forsvarskomité

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-05-10 11:53:48.353j 10. mai 2011 romertallene I og II. Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)