Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 50282

Sist oppdatert: 2011-06-06 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:8 (2010-2011), Innst. 389 S (2010-2011)

Beskrivelse: Riksrevisjonens oppfølging av parallellrevisjonen med Den russiske føderasjons riksrevisjon om forvaltningen av fiskeressursene i Barentshavet og Norskehavet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-06-07 17:37:16.517j 7. jun 2011 Innstillingens tilråding Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)