Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 50265

Sist oppdatert: 2011-06-05 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 106 S (2010-2011), Innst. 373 S (2010-2011)

Beskrivelse: Utviding av Aust-Agderpakka

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-06-06 15:02:50.707n 6. jun 2011 Forslag nr. 2 på vegne av H og KrF. Nei 25% (25/100) 75% (75/100) 41% (69/169)
2011-06-06 15:03:58.270j 6. jun 2011 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr. 1 fra FrP Ja 77% (78/101) 23% (23/101) 40% (68/169)
2011-06-06 15:03:58.270n 6. jun 2011 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr. 1 fra FrP Nei 23% (23/101) 77% (78/101) 40% (68/169)