Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 50264

Sist oppdatert: 2011-06-06 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 105 L (2010-2011), Innst. 385 L (2010-2011), Lovvedtak 58 (2010-2011)

Beskrivelse: Endringar i straffeprosesslova mv. (etterforskingsplikt mv.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-06-07 17:33:26.150j 7. jun 2011 Romertall I til og med IV er opptatt. Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)