Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 50263

Sist oppdatert: 2011-06-16 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:140 S (2010-2011), Innst. 440 S (2010-2011)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Laila Marie Reiertsen, Vigdis Giltun, Per Sandberg, Harald T. Nesvik og Christian Tybring-Gjedde om skattefradrag for håndverkstjenester og serviceoppdrag utført i egen bolig for å bekjempe svart arbeid og å tilrettelegge for økt sysselsetting

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-06-17 15:18:32.980j 17. jun 2011 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr. 1 fra FrP Ja 73% (74/101) 27% (27/101) 40% (68/169)
2011-06-17 15:18:32.980n 17. jun 2011 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr. 1 fra FrP Nei 27% (27/101) 73% (74/101) 40% (68/169)
2011-06-17 15:18:56.630n 17. jun 2011 Forslag nr. 2 på vegne av KrF. Nei 31% (31/101) 69% (70/101) 40% (68/169)