Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 50205

Sist oppdatert: 2011-06-15 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 5 (2010-2011), Innst. 381 S (2010-2011)

Beskrivelse: Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar - 31. desember 2010

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-06-17 00:59:12.200j 17. jun 2011 det voteres over innstillingen. Ja 100% (92/92) 0% (0/92) 46% (77/169)