Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 50191

Sist oppdatert: 2011-06-05 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 104 S (2010-2011), Innst. 372 S (2010-2011)

Beskrivelse: Finansiering og utbygging av rv 2 Kongsvinger (Kurusand) - Slomarka i Hedmark

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-06-06 15:01:40.857j 6. jun 2011 Det voteres alternativt mellom innstillingen Romertall I og forslag nr. 1 fra FrP Ja 76% (74/97) 24% (23/97) 43% (72/169)
2011-06-06 15:01:40.857n 6. jun 2011 Det voteres alternativt mellom innstillingen Romertall I og forslag nr. 1 fra FrP Nei 24% (23/97) 76% (74/97) 43% (72/169)
2011-06-06 15:02:14.100n 6. jun 2011 Romertall II. Nei 46% (46/100) 54% (54/100) 41% (69/169)