Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 50190

Sist oppdatert: 2011-06-05 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 103 S (2010-2011), Innst. 350 S (2010-2011)

Beskrivelse: Finansiering og utbedring av fv 34 på strekningen Grime - Vesleelva i Søndre Land kommune i Oppland

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-06-06 15:01:05.160j 6. jun 2011 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr. 1 fra FrP Ja 78% (78/100) 22% (22/100) 41% (69/169)
2011-06-06 15:01:05.160n 6. jun 2011 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr. 1 fra FrP Nei 22% (22/100) 78% (78/100) 41% (69/169)