Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 50188

Sist oppdatert: 2011-06-13 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 102 L (2010-2011), Innst. 417 L (2010-2011), Lovvedtak 75 (2010-2011)

Beskrivelse: Endringer i petroleumsloven

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-06-14 22:50:48.047j 14. jun 2011 Forslag nr. 1 på vegne av KrF. Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)
2011-06-14 22:51:01.903j 14. jun 2011 Det voteres over innstillingen. Ja 94% (88/94) 6% (6/94) 44% (75/169)
2011-06-14 22:51:20.173j 14. jun 2011 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 93% (90/97) 7% (7/97) 43% (72/169)