Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 50187

Sist oppdatert: 2011-06-08 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 100 S (2010-2011), Innst. 371 S (2010-2011)

Beskrivelse: Fullføring av utbygging og drift av Nødnett i hele Fastlands-Norge

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-06-09 16:55:35.687n 9. jun 2011 Forslag nr. 1 på vegne av FrP. Nei 22% (22/98) 78% (76/98) 42% (71/169)
2011-06-09 16:55:53.340j 9. jun 2011 Det voteres over innstillingen. Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)