Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 50181

Sist oppdatert: 2011-11-17 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 18 (2010-2011), unntatt kap. 6, Innst. 50 S (2011-2012)

Beskrivelse: Læring og fellesskap.Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
1527 18. nov 2011 Forslag nr. 9 på vegne av KrF og V. Nei 7% (7/100) 93% (93/100) 41% (69/169)
1528 18. nov 2011 Forslag nr. 7 og 8 på vegne av FrP og H. Nei 40% (40/100) 60% (60/100) 41% (69/169)
1529 18. nov 2011 Forslag nr. 6 på vegne av FrP, H og V. Nei 41% (41/100) 59% (59/100) 41% (69/169)
1530 18. nov 2011 Forslag nr. 1 og 3 - 5 på vegne av FrP, H, KrF og V. Nei 46% (46/99) 54% (53/99) 41% (70/169)
1532 18. nov 2011 komiteens tilråding Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)