Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 50167

Sist oppdatert: 2011-06-06 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 18 (2010-2011), Innst. 352 S (2010-2011)

Beskrivelse: Årsrapport for 2010 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-06-07 17:35:04.123n 7. jun 2011 Forslag nr. 1 på vegne av FrP. Nei 24% (25/104) 76% (79/104) 38% (65/169)
2011-06-07 17:35:19.937j 7. jun 2011 Innstillingens tilråding Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)