Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 50085

Sist oppdatert: 2011-06-09 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 88 L (2010-2011), Innst. 400 L (2010-2011), Lovvedtak 62 (2010-2011)

Beskrivelse: Endringer i friluftsloven og straffeloven

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-06-10 12:38:37.533j 10. jun 2011 § 5 Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
2011-06-10 12:39:04.287j 10. jun 2011 § 3 a og § 9 annet ledd nytt femte punktum Ja 58% (59/101) 42% (42/101) 40% (68/169)
2011-06-10 12:39:38.980j 10. jun 2011 Det voteres alternativt mellom de øvrige paragrafer under romertall I og forslag 1 og 3 fra FrP og H Ja 58% (59/101) 42% (42/101) 40% (68/169)
2011-06-10 12:39:38.980n 10. jun 2011 Det voteres alternativt mellom de øvrige paragrafer under romertall I og forslag 1 og 3 fra FrP og H Nei 42% (42/101) 58% (59/101) 40% (68/169)
2011-06-10 12:39:59.717j 10. jun 2011 Romertall II, III og IV er opptatt. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
2011-06-10 12:40:07.517j 10. jun 2011 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)