Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 50084

Sist oppdatert: 2011-05-04 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 94 S (2010-2011), Innst. 313 S (2010-2011)

Beskrivelse: Auka låneramme i Husbanken

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-05-05 16:19:51.340j 5. mai 2011 Sak nr. 5 Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)