Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 50083

Sist oppdatert: 2011-06-15 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 87 S (2010-2011), Innst. 438 S (2010-2011)

Beskrivelse: Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 120/2010 av 10. november 2010 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om investeringsforetak og av direktiv 2009/110/EF av 16. september 2009 om adgangen til å starte opp og utøve virksomhet som utsteder av elektroniske penger og om tilsyn med slik virksomhet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-06-17 00:47:45.910j 17. jun 2011 Det voteres over innstillingen. Ja 100% (92/92) 0% (0/92) 46% (77/169)