Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 50026

Sist oppdatert: 2011-06-05 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:128 L (2010-2011), Innst. 368 L (2010-2011)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Vigdis Giltun, Laila Marie Reiertsen og Kari Kjønaas Kjos om endringer i folketrygdloven (en likestilt finansieringsordning av førerhunder og servicehunder)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-06-06 14:59:57.777j 6. jun 2011 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr. 1 fra FrP, H og KrF Ja 53% (54/101) 47% (47/101) 40% (68/169)
2011-06-06 14:59:57.777n 6. jun 2011 Det voteres alternativt mellom innstillingen og forslag nr. 1 fra FrP, H og KrF Nei 47% (47/101) 53% (54/101) 40% (68/169)