Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 49987

Sist oppdatert: 2011-04-10 22:00:00

Status: Behandlet

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: ikke_spesifisert

Henvisning:

Beskrivelse: Forslag fra stortingsrepresentant Trine Skei Grande på vegne av Venstre fremsatt i Stortingets møte 4. april 2011 (jf. Innst. 289 L):Stortinget ber regjeringen fremme forslag som pålegger politiet å føre tilstrekkelig logg og statistikk over bruken av hemmelige tvangsmidler, herunder kommunikasjonskontroll og kommunikasjonsdata, slik at det blir mulig å evaluere metodebruken bedre i ettertid.

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-04-11 14:01:40.113n 11. apr 2011 Forslag fra V fremsatt i Stortingets møte 4. april 2011 Nei 1% (1/103) 99% (102/103) 39% (66/169)