Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 49985

Sist oppdatert: 2011-04-10 22:00:00

Status: Behandlet

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: ikke_spesifisert

Henvisning:

Beskrivelse: Forslag fra stortingsrepresentant Trine Skei Grande på vegne av Venstre fremsatt i Stortingets møte 4. april 2011 (jf. Innst. 289 L):Stortinget ber regjeringen fremme lovforslag som begrenser tilgangen til utlevering av trafikkdata, lik de forslag til og endring i straffeprosessloven §§ 210 b og 210 c og nye §§ 118 a og 210 d som foreslås i Prop. 49 L (2010-2011).

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-04-11 14:00:58.517n 11. apr 2011 Forslag fra V fremsatt i Stortingets møte 4. april 2011 Nei 1% (1/103) 99% (102/103) 39% (66/169)