Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 49977

Sist oppdatert: 2011-06-06 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 82 LS (2010-2011), Innst. 383 L (2010-2011), Lovvedtak 55 (2010-2011)

Beskrivelse: Lov-delen. Endringer i lov om overføring av domfelte mv. (avtaler om soningsoverføring og prosedyre ved unntak fra spesialitetsprinsippet) og vedtak om samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge og Romania av 20. september 2010 om overføring av domfelte

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-06-07 17:30:39.777j 7. jun 2011 Romertall I, II og III er opptatt. Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)
2011-06-07 17:31:01.920j 7. jun 2011 Romertall II Ja 54% (56/104) 46% (48/104) 38% (65/169)