Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 49976

Sist oppdatert: 2011-06-06 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 82 LS (2010-2011), Innst. 386 S (2010-2011)

Beskrivelse: S-delen. Endringer i lov om overføring av domfelte mv. (avtaler om soningsoverføring og prosedyre ved unntak fra spesialitetsprinsippet) og vedtak om samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge og Romania av 20. september 2010 om overføring av domfelte

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-06-07 17:31:39.850n 7. jun 2011 Forslag nr. 1 på vegne av FrP. Nei 24% (25/105) 76% (80/105) 38% (64/169)
2011-06-07 17:31:55.637j 7. jun 2011 Innstillingens tilråding: Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)