Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 49966

Sist oppdatert: 2011-04-10 22:00:00

Status: Behandlet

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: ikke_spesifisert

Henvisning:

Beskrivelse: Forslag fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud på vegne av Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti fremsatt i Stortingets møte 4. april 2011 (jf. Innst. 275 L):Stortinget legger til grunn at dersom datalagringsdirektivet (DLD) innføres, skal det gjennomføres en evaluering fremlagt for Stortinget senest 3 år etter ikrafttredelse der også konsekvenser av endring i EUs DLD og endring i EUs personvernlov inngår.

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-04-11 13:59:08.670n 11. apr 2011 Forslag fra FrP og KrF fremsatt i Stortingets møte 4. april 2011. Nei 31% (29/95) 69% (66/95) 44% (74/169)