Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 49965

Sist oppdatert: 2011-04-10 22:00:00

Status: Behandlet

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: ikke_spesifisert

Henvisning:

Beskrivelse: Forslag fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud på vegne av Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti fremsatt i Stortingets møte 4. april 2011 (jf. Innst. 275 L):Stortinget utsetter en eventuell implementering av datalagringsdirektivet til EUs revidering foreligger.

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-04-11 13:58:47.007n 11. apr 2011 Forslag fra FrP, SV, Sp og KrF fremsatt i Stortingets møte 4. april 2011. Nei 42% (43/102) 58% (59/102) 40% (67/169)