Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 49964

Sist oppdatert: 2011-04-10 22:00:00

Status: Behandlet

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: ikke_spesifisert

Henvisning:

Beskrivelse: Forslag fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud på vegne av Fremskrittspartiet fremsatt i Stortingets møte 4. april 2011 (jf. Innst. 275 L):Stortinget ber regjeringen gjennomgå straffeprosessloven §§ 216 a-216 d, 216 m samt politiloven § 17 d-e og legge frem forslag om endringer som senker terskelen for overvåkning av mulige terrorister.

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-04-11 13:59:44.667n 11. apr 2011 Forslag fra FrP fremsatt i Stortingets møte 4. april 2011 Nei 23% (23/101) 77% (78/101) 40% (68/169)