Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 49961

Sist oppdatert: 2011-06-06 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 7 (2010-2011), Innst. 387 S (2010-2011)

Beskrivelse: Årsmelding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2010

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-06-07 17:36:50.400j 7. jun 2011 Innstillingens tilråding Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)