Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 49903

Sist oppdatert: 2011-06-06 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 4 (2010-2011), Innst. 391 S (2010-2011)

Beskrivelse: Melding for 2010 fra Sivilombudsmannen (Stortingets ombudsmann for forvaltningen)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2011-06-07 17:36:36.110j 7. jun 2011 Innstillingens tilråding Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)